Słoneczne Bieszczady

MIEJSCOWOŚCI BIESZCZAD

Przemyśl - miasto wielu kultur

Przemyśl jest niezwykle atrakcyjnym turystycznie miastem. Stanowi o tym jego położenie w najbardziej na wschód wysuniętej części Pogórza Karpackiego, a także ogromna liczba zabytków, które pozostawiły po sobie minione w

więcej »

Wszystkie artykuły »

STAŁE IMPREZY BIESZCZADZKIE

Festiwal BIESZCZADZKIE ANIOŁY

Festiwal Sztuk Różnych BIESZCZADZKIE ANIOŁY należy do najbardziej znanych imprez odbywających się w Cisnej i chyba też na terenie całych Bieszczadów.

więcej »

Wszystkie artykuły »

Strona Główna » Miejscowości Bieszczad i Pokarpacia - Przemyśl - miasto wielu kultur

Przemyśl - miasto wielu kultur

Przemyśl jest niezwykle atrakcyjnym turystycznie miastem. Stanowi o tym jego położenie w najbardziej na wschód wysuniętej części Pogórza Karpackiego, a także ogromna liczba zabytków, które pozostawiły po sobie minione wieki. Przemyśl jest miastem wielokulturowym, stolicą metropolii rzymsko-katolickiej i greckokatolickiej. Do II wojny światowej miasto zamieszkiwało również wielu Żydów.

Historia miasta sięga początków państwa polskiego i panowania dynastii piastowskiej. Przemyśl był wówczas jednym z najważniejszych grodów polskich. Kolejne wieki to bardzo burzliwy okres dla miasta. Wielokrotnie zmieniało przynależność państwową, co ukształtowało jego multikulturowy charakter. W XIV wieku rozpoczął się dynamiczny rozwój Przemyśla. Wybudowany został zamek warowny, a następnie cały system fortyfikacyjny z murami obronnymi, basztami i bramami. Powstały najbardziej charakterystyczne dla Przemyśla budowle: gotycka katedra, zabudowania przyklasztorne oraz zabudowa przyrynkowa.
I rozbiór Polski i dostanie się pod panowanie habsburskie był końcem świetności miasta. Dopiero II połowa XIX wieku i budowa Twierdzy Przemyśl przyniosła kolejne ożywienie. W mieście stacjonowały wówczas wojska austro-węgierskie, które miały bronić granic mocarstwa. Przemyśl został połączony liniami kolejowymi z ważnymi ośrodkami państwa austro-węgierskiego. Rozwinęły się przedmieścia.
Niestety, twierdza stała się również przyczyną wielu zniszczeń, któremu uległo miasto podczas obydwu wojen światowych. Podczas I wojny światowej twierdzę dwukrotnie szturmowali Rosjanie. Druga próba jej zdobycia okazała się udana. Wojska austro-węgierskie i niemieckie nie dały jednak za wygraną i w 1915 roku odbiły „Bramę Węgier” - jak nazywano Przemyśl. Podczas II wojny światowej przez miasto przebiegała granica sowiecko-niemiecka. W tym okresie całkowicie zniszczona została dzielnica żydowska.

Teren, na którym położone jest miasto, przecina San, dzieląc go na dwie części: Pogórze Przemyskie (południe) i Pogórze Dynowskie (północ). Wschodnia część miasta (Lwowskie) to z kolei obszar Kotliny Sandomierskiej. Na terenie miasta znajduje się kilka wzgórz: Kruhel (364 m n.p.m.), Iwanowa Góra (407 m n.p.m.) i Zniesienie (352 m n.p.m.) To ostatnie jest najważniejszym punktem Twierdzy Przemyśl. Wraz ze Wzgórzem Zamkowym i Wzgórzem Trzech Króli tworzy duży masyw. U jego stóp rozciąga się przemyska starówka, na jego terenie znajduje się Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny. Zimą można w nim poszusować na nartach. Na terenie parku znajduje się Kopiec Tatarski, milenijny Krzyż Zawierzenia oraz XVI-wieczny fort.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż obecna zabudowa Starego Miasta ukształtowana została już w XIV wieku. Budowano wówczas na planie kwadratu wokół rynku, którego boki miały długość ok. 80 m. W centralnym punkcie rynku stał imponujący budynek ratusza, który, niestety, został rozebrany po przejściu miasta we władanie austro-węgierskie w wyniku I rozbioru Polski. Rynek okalają kamienice, które dzisiejszy wygląd zyskały na przełomie XIX i XX wieku.

Poza zabytkową zabudową Starego Miasta na trasie zwiedzania Przemyśla należy umieścić m.in. Zamek Kazimierzowski (XIV w.), kościół pw. św. Teresy (OO. Karmelitów Bosych, XVII w.), wieżę zegarową ((XVIII w.), dawny klasztor Dominikanów i Dominikanek.

Przemyśl jest świetną bazą wypadową w bliższe i dalsze okolice. Warto wybrać się do pobliskiego Krasiczyna i zwiedzić zamek Krasickich z XVII w., czy liczne zabytki cerkiewnej architektury drewnianej m.in. w Kruhlu Wielkim, Lesznie czy Piątkowej. Można sobie również zaplanować jednodniową wycieczkę do oddalonego o 95 km Lwowa.

© 2009-2010 sloneczneBieszczady.pl
Noclegi według regionów turystycznych i kategorii w Bieszczadach
SloneczneBieszczady
Miejscowości na Podkarpaciu