Słoneczne Bieszczady

MIEJSCOWOŚCI BIESZCZAD

Przemyśl - miasto wielu kultur

Przemyśl jest niezwykle atrakcyjnym turystycznie miastem. Stanowi o tym jego położenie w najbardziej na wschód wysuniętej części Pogórza Karpackiego, a także ogromna liczba zabytków, które pozostawiły po sobie minione w

więcej »

Wszystkie artykuły »

STAŁE IMPREZY BIESZCZADZKIE

Festiwal BIESZCZADZKIE ANIOŁY

Festiwal Sztuk Różnych BIESZCZADZKIE ANIOŁY należy do najbardziej znanych imprez odbywających się w Cisnej i chyba też na terenie całych Bieszczadów.

więcej »

Wszystkie artykuły »

Strona Główna » Atrakcje w Bieszczadach i Podkarpaciu - Zamek Kazimierzowski w Przemyślu

Zamek Kazimierzowski w Przemyślu

Zamek znajduje się na Wzgórzu Zamkowym. Został wybudowany po 1340 roku przez Kazimierza Wielkiego. Była to budowla w stylu gotyckim, wybudowana na planie czworoboku z wieżami w narożach. Na terenie dzisiejszego dziedzińca zamku znajdowało się kamienne palatium i kaplica w kształcie rotundy. Odkryte fundamenty pochodzą z początków XI wieku.

Na przestrzeni wieków zamek wielokrotnie ulegał zniszczeniom i kolejnym odbudowom. Po spaleniu go w 1498 roku przez Wołochów odbudowy podjął się starosta przemyski Piotr Kmita. Przekształcił zamek w twierdzę obronną typu bastejowego. Za sprawą kolejnej przebudowy zarządzonej przez Marcina Krasickiego zamek zyskał wygląd typowy dla architektury późnorenesansowej. Podczas ostatniego remontu w latach 1975-1991 odbudowano pd. - zach. część zamku z basztami narożnymi.

Dziś zamek jest m.in. siedzibą najstarszego teatru amatorskiego w Polsce – Towarzystwa Dramatycznego “Fredreum”.

© 2009-2010 sloneczneBieszczady.pl
Noclegi według regionów turystycznych i kategorii w Bieszczadach
SloneczneBieszczady
Miejscowości na Podkarpaciu